Connect with us

POLITICA

ADERARE – România a fost invitată să înceapă negocierile de aderare la OECD

Publicat cu

pe

România a fost invitată în 25 ianuarie să înceapă negocierile de aderare la OECD, alături de Bulgaria, Croația, Argentina, Brazilia și Peru.

Înființată în 1961, OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale. Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni – 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Conform unui comunicat de presă, decizia „vine ca urmare a deliberărilor atente ale membrilor OECD pe baza dovezilor din Cadrul pentru Luarea în Considerare a Posibililor Membri și a progreselor făcute de către cele șase state de la primele cereri depuse pentru calitatea de membru OECD”.

„Foile de parcurs individuale pentru procesul detaliat de evaluare vor fi pregătite de acum, dacă acele țări confirmă aderarea la valorile, viziunea și prioritățile reflectate în Declarația de Viziune a OECD la a 60-a Aniversare și a Declarației Consiliului Ministerial adoptate anul trecut.

Aceste documente reafirmă obiectivele Convenției fondatoare a OECD, la care noii membri trebuie să acceadă, și stabilesc valorile împărtășite de membrii OECD, inclusiv prezervarea libertăților individuale, valorile democratice, statul de drept și protecția drepturilor omului, și valoarea economiilor de piață deschise, competitive, sustenabile și transparente.

Acestea se referă și la angajamentul membrilor OECD de a promova creșterea economică sustenabilă și incluzivă și la obiectivele lor de a combate schimbările climatice, inclusiv stoparea și inversarea pierderii biodiversității și a defrișărilor”, mai arată sursa citată.

Potrivit Organizației, procesul de negociere include o evaluare riguroasă efectuată de mai bine de 20 de comisii tehnice privind alinierea țării candidate cu standardele, politicile și practicile OECD.

Ca rezultat la aceste analize tehnice, și înainte ca un stat să fie invitat să devină membru al organizației, trebuie efectuate schimbări în legislația, politicile și practicile țării, pentru a se alinia cu standardele și bunele practici OECD.

Analizele tehnice vor acoperi o gamă largă de politici și se vor concentra pe probleme prioritare, inclusiv comerțul deschis și investițiile, progresele în guvernanță publică, integritate și eforturile anti-corupție, precum și protecția eficientă a mediului și acțiunile privind clima.

Nu există un termen limită pentru îndeplinirea proceselor de aderare. Rezultatul și calendarul depind de capacitatea fiecărei țări de a se adapta și ajusta pentru a se alinia cu standardele OECD.

Odată ce toate comisiile tehnice își finalizează analizele, o decizie finală va trebuie să fie luată în unanimitate de către toți membrii OECD din Consiliu.

Print Friendly, PDF & Email

Actualitate