Connect with us

ADMINISTRATIE

MARAMUREȘ – Prefectul Rudolf Stauder solicită primarilor să depună proiecte pentru creșterea gradului de independență energetică din surse regenerabile

Publicat cu

pe

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a dat startul unui apel de proiecte de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 11,
Obiectivul Specific 11.2 Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2793/2022, a declarat prefectul Rudolf Stauder.
Instituția Prefectului-Județul Maramureș a transmis în teritoriu, unităților administrativ-teritoriale o circulară prin care primarii sunt informați cu privire la măsurile care sunt implementate, în valoare de 500 milioane euro, sumă alocată pentru eficiența energetică a autorităților publice locale care sunt nevoite să suporte din bugete locale fondurile necesare pentru cheltuielile de funcționare ale serviciilor publice din educație și din sănătate.
„Scopul măsurilor este să contribuie la un nivel mai ridicat de independență energetică a autorităților locale, prin obținerea de energie din surse regenerabile (geotermală, eoliană, solară etc).
Prefectul Rudolf Stauder a precizat că educația și sănătatea cetățenilor din județul nostru sunt prioritare, iar în contextul actual, primăriile au datoria de a eficientiza bugetele locale pentru susținerea acestor servicii publice de bază. Primarii unităților celor 76 de unități administrativ-teritoriale sunt îndemnați să întreprindă demersurile necesare pentru a beneficia de aceste fonduri disponibile.
Apelul în valoare de 250 milioane euro este destinat pentru investiţii în capacităţi de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu. Acesta se aplică pentru investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei), destinată consumului propriu. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea următoarelor surse: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energie hidraulică, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate şi biogaz”, informează reprezentanții Instituției Prefectului Maramureș.
Se vor finanța următoarele tipuri de proiecte:
Realizarea capacităților de producere energie electrică și sau termică în cogenerare din surse de energie regenerabilă cu excepția biomasei pentru consum propriu;
Realizarea capacităților de producere energie electrică sau termică din surse de energie regenerabilă, cu excepția biomasei, pentru consum propriu.
Grantul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi va fi de minim 500.000 euro și nu poate depăși 5.000.000 euro echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare/ proiect de investiţii. Apelul este deschis până la data de 5 decembrie, ora 17.00, a mai precizat prefectul de Maramureș.
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică IMM Recover, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului. Mai multe detalii se pot obține prin accesarea link-ului https://bit.ly/3Ut76Nm

Print Friendly, PDF & Email

Actualitate