Connect with us

IMPORTANT

PLAFON PLĂȚI NUMERAR – Ce s-a schimbat în privința încasărilor și plăților în numerar prin Legea 296/2023

Publicat cu

pe

Noile reglementări au un impact direct asupra modului în care afacerile pot colecta și efectua plăți, astfel:

  • A fost stabilit un plafon maxim de 1.000 lei pentru încasările în numerar de la persoane juridice. Aceasta înseamnă că pentru orice sumă ce depășește această limită vor trebui utilizate instrumente de plată fără numerar.
  • În cazul persoanelor fizice, limita este redusă la 5.000 lei.
  • De asemenea, legea interzice încasările și plățile fragmentate în numerar care, în total, depășesc plafoanele menționate.

1. Soldul pe casierie este limitat la 50.000 de lei

2. Avansul spre decontare se limitează la 1.000 de lei/zi

3. Se interzice creditarea firmei în numerar de către administrator sau asociați

Persoanele pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel:

  • 5.000 lei/10.000 lei în numerar
  • suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Plafon de 10.000 de lei pentru operațiuni de încasări şi plăţi în numerar

  • contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri
  • a unor prestări de servicii,
  • dividende,
  • cesiuni de creanţe
  • alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări

Restituirea bunurilor returnate sau la stornarea facturilor

Pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar.

Sumele care depăşesc aceste plafoane pot fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

Operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

Print Friendly, PDF & Email

Actualitate