Connect with us

STIREA ZILEI

TITLURI DE PROPRIETATE PENTRU MARAMUREȘENI – Prefect Rudolf Stauder: Dreptate pentru maramureșeni, după 30 de ani!

Publicat cu

pe

„Încă de la preluarea funcției de subprefect, am adus în atenția Camerei Deputaților și a Secretariatului General al Guvernului necesitatea stringentă ca Legea fondului funciar nr. 18/1991 să fie modificată și completată, pentru a oferi posibilitatea Comisiei Județene de Fond Funciar Maramureș să soluționeze favorabil un număr de peste 1200 dosare care priveau zonele necooperativizate.” a scris acum câteva minute pe pagina de socializare prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder.

Conform legii, în termen de 6 luni, deținătorii sau moștenitorii persoanelor care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție, au posibilitatea să solicite comisiei județene emiterea titlului de proprietate.

Cererile trebuie depuse personal sau prin poștă, cu confirmare de primire, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul dacă:
Deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
Pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată;
Terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

De asemenea, cererile vor fi însoțite de toate documentele justificative care îndreptățesc petentul să solicite suprafața respectivă.

Print Friendly, PDF & Email

Actualitate